บริการรถรับส่งไป - กลับสนามบิน (เวลาเปิดให้บริการ: 7:00 น. - 19:00 น.) บริการสำหรับทุกเที่ยวบิน ทุกวัน *** มีบริการเคาน์เตอร์บริการที่สนามบิน

เบอร์โทร. 077 571 077

เบอร์โทร. 077 571 076

ไลน์: @mydad